Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 458

A. Kayyımın konumu

İkinci Ayırım 1

Kayyımın Görevleri

 

 

A. Kayyımın konumu

Madde 458 - Bir kimseye kayyım atanması onun fiil ehliyetini etkilemez. Yasal danışmanlığa ilişkin hükümler saklıdır.

Kayyımın görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından belirlenir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A KAYYIMLIĞIN MAHİYETİ

Madde 401

Menfaatleri için kendilerine bir kayyım tâyin edilen kimseler, kanuni müşavirin iştirakine dair olan hükümlere halel gelmemek üzere medeni haklarını kullanmak salâhiyetini muhafaza eder.

Kayyımlığın müddeti ve kayyıma verilecek ücret miktarı; sulh mahkemesince tâyin olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 401 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığı İsviçre Medenî Kanununun 417 nci maddesine uygun olarak “Kayyımın konumu” şeklinde düzenlenmiştir.

Madde İsviçre Medenî Kanununun 417 nci maddesine uygun olarak yeniden kaleme alınmış ve daha anlaşılır hâle getirilmiştir. İkinci fıkradaki “sulh mahkemesi” yerine “vesayet makamı” deyimi kullanılmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiter Abschnitt: Das Amt des Beistandes

A. Stellung des Beistandes

Art. 417

1 Die Beistandschaft hat unter Vorbehalt der Bestimmungen über die Mitwirkung eines Beirates auf die Handlungsfähigkeit der verbeiständeten Person keinen Einfluss.

2 Die Amtsdauer und die Entschädigung werden von der Vormundschaftsbehörde festgestellt.

2-) CCS:

Chapitre II: Des fonctions du curateur

A. Nature de la curatelle

Art. 417

1 Les personnes dans l’intérêt desquelles une curatelle a été établie conservent l’exercice de leurs droits civils; les règles relatives au concours du conseil légal demeurent réservées.

2 La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l’autorité tutélaire.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 417. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   İkinci Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “İkinci Fasıl / Kayyımın vazifeleri” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X