Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 130

a. Genel olarak

II. Önceki evlilik

1. Sona erdiğinin ispatı

a. Genel olarak

Madde 130 - Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 18.02.2004, E: 2004/1043, K: 2004/1820:

“… Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlilikte diğer eş iyiniyetli ise bu evliliğin butlanına karar verilemez. …

Tarafların boşanmalarına dair Kumluca Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.06.2002 tarihli ilamı temyiz edilmiş, neticede 09.04.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Davalıların da 16.10.2002 tarihinde evlendikleri nüfus kayıtları ile sabittir. Tarafların mahkemenin boşanma ilamını hatalı olarak 09.10.2002 tarihinde kesinleştirmesi sonucu 16.10.2002 tarihinde evlendikleri, bu durumda kötüniyetli olduklarının ileri sürülemeyeceği, karar tarihi itibariyle de önceki evliliğin son bulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Evvelki evlenme

1- Alelıtlak zevalinin ispatı

a) Umumiyet itibariyle

Madde 93

Tekrar evlenmek isteyen kimse, vefat veya boşanma ile yahut butlan hükmü ile evliliğinin zail olduğunu ispata mecburdur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 93 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddenin konu ve kenar başlıkları arılaştırılmıştır.

Maddede yeniden evlenmek için önceki evliliğin sona erme sebeplerinin tek tek sayılması yerine “önceki evliliğin sona ermiş olduğunu ispat etmek” şeklinde bir ifade tercih edilmiştir. Bu ifade sayesinde önceki evliliğin sona erme sebebi ne olursa olsun bunu kanıtlayan kişinin yeniden evlenebileceği ortaya konulmuştur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Frühere Ehe

Art. 96

Wer eine neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erbringen, dass die frühere Ehe für ungültig erklärt oder aufgelöst worden ist.

2-) CCS:

II. Mariage antérieur

Art. 96

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X